Dělení dle počtu hnacích os

 

   2xx    3xx   4xx   5xx   ostaní