405 951 ZSSK Strba 9-11-06

405 952 ŽSR Štrbské Pleso

405 952 ŽSR Štrba

405 953 ŽSR Štrbské Pleso 26-1-06

405(905) 953 ZSSK Štrbské Pleso 17-6-07