169 001-5 (Škoda 85E0-ATM 7936/1987) Praha-Libeň 11-1994

169 001-5 (Škoda 85E0-ATM 7936/1987) Praha-Strašnice n.n. 16-9-03

Možná poslední fotografie této lokomotivy na trati před plánovanou avšak neuskutečněnou přestavbou na loko ř.380 v Plzeňské Škodě.