140 001-9 (E499.001-ŠKODA 12E1,3067/1953) ZSSK Bratislava -Petržalka

140 001-9 (E499.001-ŠKODA 12E1,3067/1953) ŽSR Žilina 19-7-2005

140 001-9 (E499.001-ŠKODA 12E1,3067/1953) ZSSK Vrútky 31-5-2008

140 001-9 (E499.001-ŠKODA 12E1,3067/1953) ZSSK,Vrútky 2008

140 004-3 (E499.004-ŠKODA 12E2,3070/1954) Opava-Východ 8-3-2001

140 004-3 (E499.004-ŠKODA 12E2,3070/1954) Opava 5-4-2008

140 004-3 (E499.004-ŠKODA 12E2,3070/1954) Praha-Vršovice 15-6-2008

140 004-3 (E499.004-ŠKODA 12E2,3070/1954) Praha-Hlavní n. 15-6-2008

140 004-3 (E499.004-ŠKODA 12E2,3070/1954) Zlín 12-9-2009

140 004-3 (E499.004-ŠKODA 12E2,3070/1954) Český Brod 12-9-2015

140 005-0 (E499.005-ŠKODA 12E2,3071/1954) ŽSR Spišská Nová Ves 15-9-2006

140 008-4 (E499.008-ŠKODA 12E2,3074/1954) Ostravsko 1982´

140 040-7 (E499.040-ŠKODA 12E3,3106/1956) Polanka nad Odrou

140 042-3 (E499.042-ŠKODA 12E4,3110/1957) a 140 062 ŽSR Čierna nad Tisou 16-7-2005

140 042-3 (E499.042-ŠKODA 12E4,3110/1957) LD Ostrava 16-3-2007

140 042-3 (E499.042-ŠKODA 12E4,3110/1957) Bohumín 29-9-2007

140 042-3 (E499.042-ŠKODA 12E4,3110/1957) ,LD Bohumín 29-9-2007

140 045-6 (E499.045-ŠKODA 12E4,3113/1957) ZSSK 2004

140 045-6 (E499.045-ŠKODA 12E4,3113/1957) RMLines,Opava-Východ 9-1-2016

140 046-4 (E499.046-ŠKODA 12E4,3114/1957) Praha-Hlavní nádraží 1993

140 047-2 (E499.047-ŠKODA 12E4,3115/1957) ZSSK Vrútky 31-5-2008

140 052-2 (E499.052-ŠKODA 12E4,3120/1957) ŽSR Čierna nad Tisou 16-7-2005

140 058-9 (E499.058-ŠKODA 12E5,3126/1957) Olomouc 4-5-2013

140 062-1 (E499.062-ŠKODA 12E5,3130/1957) ODOS Kralupy nad Vltavou 8-10-2009

140 062-1 (E499.062-ŠKODA 12E5,3130/1957) a 750 111 ODOS,Praha-Smíchov 11-10-2010

140 067-0 (E499.067-ŠKODA 12E5,3135/1957) ŽSR Žilina 21-7-2005

140 067-0 (E499.067-ŠKODA 12E5,3135/1957) Olomouc 4-5-2013

E499.072 - 140 072-0 (140 092) Přerov 16-10-2013

140 074-6 (E499.074-ŠKODA 12E5,3142/1957) RMLines,Opava-Východ 9-1-2016

140 074-6 (E499.074-ŠKODA 12E5,3142/1957) RMLines,Kralupy 22-6-2017

140 076-1 (E499.076-ŠKODA 12E5,3144/1957) SŽDS Košice 30-7-2012

140 079-5 (E499.079-ŠKODA 12E5,3147/1957) ŽSR Spišská Nová Ves 21-7-2005

140 079-5 (E499.079-ŠKODA 12E5,3147/1957) Lokotrans Slovakia,Ostrava 15-6-2011

140 085-2 (E499.085-ŠKODA 12E6,3615/1958) Olomouc 8-2006

140 085-2 (E499.085-ŠKODA 12E6,3615/1958) Ostrava

140 085-2 (E499.085-ŠKODA 12E6,3615/1958) Český Brod 12-9-2015

140 085-2 (E499.085-ŠKODA 12E6,3615/1958) Lysá 16-4-2016

140 087-8 (E499.087-ŠKODA 12E6,3617/1958) ŽSR Žilina 19-7-2005

140 087-8 (E499.087-ŠKODA 12E6,3617/1958) Ostrava 19-4-2006

140 087-8 (E499.087-ŠKODA 12E6,3617/1958) ODOS Kralupy 3-6-2009

140 087-8 (E499.087-ŠKODA 12E6,3617/1958) ODOS Roztoky 13-6-2009

140 089-4 (E499.089-ŠKODA 12E6,3619/1958) a 140 076 ŽSR Žilina 19-7-2005

140 089-4 (E499.089-ŠKODA 12E6,3619/1958) Ústí nad Labem 28-9-2008

140 089-4 (E499.089-ŠKODA 12E6,3619/1958) Ostrava-Svinov

140 092-8 (E499.092-ŠKODA 12E6,3622/1958) Český Těšín,rychlík Olza

140 092-8 (E499.092-ŠKODA 12E6,3622/1958) LD Bohumín 24-3-2011

140 094-4 (E499.094-ŠKODA 12E6,3624/1958) Olomouc

140 094-4 (E499.094-ŠKODA 12E6,3624/1958) Olomouc 23-9-2006

140 094-4 (E499.094-ŠKODA 12E6,3624/1958) IDSC,Děčín 21-12-2015

140 094-4 (E499.094-ŠKODA 12E6,3624/1958) Lokotrans/IDSCargo,Opava 30-7-2015

140 094-4 (E499.094-ŠKODA 12E6,3624/1958) IDSC,Děčín 18-11-2016

140 094-4 (E499.094-ŠKODA 12E6,3624/1958) IDSC,Teplice 18-1-2017

140 098-5 (E499.098-ŠKODA 12E6,3628/1958) Bohumín 2003´

140 099-3 (E499.098-ŠKODA 12E6,3629/1958) ŽSR Východná 2005´