852 009 Hradec Králové 19-10-05

852 025 HradecKrálové 11-1994