104 001 - A219.001 (ČKD-16856/1992) ČKD Praha-Libeň 1997

akumulátorová lokomotiva

104 001 - A219.001 (ČKD-16856/1992) Praha-Libeň 25-2-2011

akumulátorová lokomotiva

104 001 - A219.001 (ČKD-16856/1992) Praha-Libeň 25-2-2011

akumulátorová lokomotiva